August 01, 2014

രണ്ടു വാക്ക്

"ഇനി ഇന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ജോര്‍ജ്ജിനെ  പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയാന്‍ പങ്കജാക്ഷനെ ക്ഷണിക്കുന്നു"
..
"ജോര്‍ജ്ജിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാന്‍ ഉള്ള രണ്ടു വാക്ക് പുറത്ത് പറയാന്‍ പറ്റാത്തതായതുകൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു, ജയ്‌ ഹിന്ദ്‌"

No comments: