Skip to main content

സഹിഷ്ണുതം

ഭാരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്. എന്നും.

സ്വന്തം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ മറ്റുള്ളവര്‍ സമൂഹ മദ്ധ്യത്തില്‍ പരിഹസിക്കുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭാരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

മറ്റു മത/രാഷ്ട്രീയ സംഹിതകളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ സ്വന്തം ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അതേ പേരില്‍ സംഘം ചേര്‍ന്നു ഭരണം കയ്യാളുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

അവകാശങ്ങള്‍ നേടി എടുക്കാന്‍ സംഘടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഹിന്ദു സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും ആലോചിക്കരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

വന്നു കയറിയവര്‍ ഒരു സമൂഹത്തെ മൊത്തം അവരുടെ നാട്ടില്‍ നിന്നും ഓടിച്ചപ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.  

ചരിത്രത്തില്‍ ഹൈന്ദവ ധര്‍മ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ആവുന്നത്ര ശ്രമിച്ച ഭരണാധികാരികള്‍ ആദരിക്കപെടുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

കള്ളന്മാരും കൊലപാതകികളും രാജ്യദ്രോഹികളും മതത്തിന്റെ പേരില്‍ വീരനായക പരിവേഷം ചാര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

ഒരു കാലത്ത് ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും മത ഭീകരത പേടിച്ച് ഓടി വന്നവര്‍ക്ക് ഭാരതം അഭയം നല്‍കി. ഇപ്പോള്‍ മതം നോക്കി അര്‍ഹതപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് സഹായം നിഷേധിക്കുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ ചരിത്രകാരന്മാര്‍ തള്ളി പറയുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നേടും തൂണായ, സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത വെച്ചു പുലര്‍ത്തേണ്ട ലേഖകര്‍ പക്ഷം ചേര്‍ന്നു ഹൈന്ദവ ധര്‍മത്തെ കൊത്തി കീറുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

സംസ്കൃതം എന്ന ഭാഷയും അതിന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണതയും അറിയാത്തവര്‍ വ്യഖ്യാനിച്ച് വേദങ്ങളെയും ഇതിഹാസങ്ങളെയും മലീമസമാക്കുമ്പോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വന്തം ആരാധനാലയങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള നാട്ടില്‍ ഹിന്ദു സമാന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി  മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

അഞ്ചു സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ചരിത്രമുള്ള ഹൈന്ദവ ധര്‍മത്തെ ഇന്നലെ മുളച്ച തകരകള്‍ അപമാനിക്കുംപോള്‍ ഹിന്ദു മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

സ്വന്തം കാല്‍ച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് മറ്റുള്ളവര്‍ കവര്‍ന്നാലും ഹിന്ദു പ്രതികരിക്കരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

സ്വന്തം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തന്‍ വന്നു ഒരു കരണത്ത് അടിച്ചാലും പ്രതികരിക്കരുത്, മറിച്ച് മറു കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിലാണ്.

ഭാരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവര്‍ മിണ്ടരുത്. കാരണം ഭരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത ഹിന്ദുവിന്റെ മൌനമാണ്. അവന്റെ സഹനമാണ്.


സംശയമുള്ളവര്‍ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യമോ സംസ്കാരമോ കാണിച്ചു തരു, ഈ ഭാരതം പോലെ!

Comments

തീർച്ചയായും നല്ല ചിന്തകൾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍

കറന്‍സി രഹിത ലോകം

യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യമായ സ്വീഡന്‍ 2020ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലെ ആദ്യ കറന്‍സി രഹിത രാജ്യമായി മാറാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ബിറ്റ് കോയിന്‍ പോലുള്ള രാജ്യാന്തര-സ്വതന്ത്ര ക്രിപ്ടോകറന്‍സികളും വേരുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇടപാടുകള്‍ അതിവേഗം നൂതനസംവിധാനങ്ങലിലെക്ക് മാറുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കാണാതെ നാം കണ്ണടച്ചു ഇരുന്നാല്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ദശാബ്ദങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകം പൊട്ടക്കിണര്‍ മാത്രമായി ചുരുങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറന്‍സി രഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നത് വിപ്ലവകരമായ, നല്ല ഒരാശയാമാണ്.
ഇന്ത്യയെ പോലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും, ജനസംഘ്യാപരമായും, സാംസ്കാരികമായും വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇരുപതോ-ഇരുപത്തഞ്ചോ വര്‍ഷംകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു നീക്കം സാധ്യമാകു. കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെ നടത്തേണ്ട ഒരു വലിയ എക്സര്‍സൈസ് ആണ് കറന്‍സി ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍.
എന്താണ് ഈ ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി? കറന്‍സി രഹിതം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ 'രൂപ' അപ്രത്യക്ഷമാകാന്‍ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ കറന്‍സി നോട്ടായും നാണയങ്ങളായും ഉള്ള പണത്തിന്‍റെ വിനിമയം കുറയ്ക്കുകയാണ് (ആത്യന്തികമായി പൂര്‍ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക) 'കറന്‍സി രഹിതം' എന്നതുകൊണ്…

തറ പറ: നിങ്ങളെന്നെ ബുലോഗിയാക്കി...

കുറെ മലയാളം ബുലോഗുകള്‍ വായിച്ചപ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലൊമൊക്കെ എഴുതണമെന്നു തോന്നി..സ്വാഭാവികമായും അന്തസ്സുള്ള ഒരു മലയാളിയാണെങ്കില്‍ ഒരുത്തന്‍ നന്നാവുന്ന കണ്ടാല്‍ ഉടനെ അവനെ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട്‌ ഞാനും ആ വഴിക്കു നീങ്ങാന്‍ തിരുമാനിച്ചു.

പക്ഷെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പൊള്‍ അണ്‌ അബദ്ധം മനസ്സിലയത്‌.. എഴുതാനായി പ്രത്യേകിച്ച്‌ ഒന്നും തൊന്നുന്നില്ല. അധവാ ഒറ്റവാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 'വിഷയരാഹിത്യം'. പക്ഷേ പറ്റാനുള്ളത്‌ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തായലും ചാടി, ഇനി കുളിച്ചു തന്നെ കയറാം എന്നു തിരുമാനിക്കെണ്ടി വന്നു.പണ്ട്‌ 5 ലൊ 6 ലൊ പഠിച്ച ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്‌ പഴഞ്ചൊല്ല് ഒര്‍മ്മ വന്നു look before you leap.എന്നാല്‍ തോല്‍വി സമ്മതിക്കാന്‍ മനസ്സുവന്നില്ല.അതുകൊണ്ടുാണ്‌ രണ്ടും കല്‍പിച്ച്‌ ഈ ചവറെല്ലാം അടിച്ചു കൂട്ടുന്നത്‌.ഇതു വായിച്ച്‌ ഹൃദയാഘാതം ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാല്‍.. പ്ലീസ്‌, ഞാന്‍ ഉത്തരവാദിയല്ല....നേരത്തെ പറഞ്ഞപൊലെ ഇതെന്റെ അദ്യത്തെ ബുലൊഗ്‌ അണ്‌. ഇതിനുമുന്‍പ്‌ എഴുതാന്‍ തോന്നാത്ത്‌ എന്റെ അയുസ്സിന്റെ വലുപ്പം കൊണ്ടാണെന്നു ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും തോന്നിപ്പോയെക്കാം.വരാനുള്ളത്‌ വഴിയില്‍ തങ്ങില്ല,എങിനെയെങ്കിലും അതു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത്‌ എത്തിക്…

ടു ജിയോ ഓര്‍ നോട്ട് ടു ജിയോ

റിലയന്‍സ് ജിയോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഫറിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങള്‍ എണ്ണമിട്ടെഴുതിയ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശകലനം നടത്താന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ വളരെ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കറകളഞ്ഞ വ്യാപാരിയായ മുകേഷ് അംബാനി ഒന്നും കാണാതെ പോതുജനോദ്ധാരണം മാത്രം മുന്‍നിര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവും നമുക്ക് വേണം. വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം:
എന്താണ് ജിയോ ഓഫര്‍? കേവലം 1500 രൂപ ജിയോയില്‍ 'നിക്ഷേപിച്ചാല്‍' മൂന്നു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഒരു ഫോണ്‍ അവര്‍ തരുന്നു. കാലാവധി കഴിയുമ്പോള്‍ ഫോണ്‍ തിരികെ നല്‍കിയാല്‍ നിക്ഷേപം തിരികെ തരും. ഈ കാലയളവില്‍ 149രൂപ/309 രൂപ മുതലായ മാസ വരിസംഖ്യ (28 ദിവസം) നല്‍കിയാല്‍ ജിയോ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ വളരെ നല്ല പ്ലാന്‍. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദമായി നോക്കാം:
സൌജന്യ ഫോണ്‍  മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഫോണ്‍ തരികെ നല്‍കി ആദ്യം നല്‍കിയ നിക്ഷേപം തിരികെ കിട്ടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍ 'സൌജന്യമായി ലഭിച്ചു' എന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കു. മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഫ…